Woningbouwstichting Leystromen

Identiteit | Campagne

Woningbouwstichting Leystromen benaderde studio x-hoogte met de vraag om mee te denken hoe het nieuwe nog vorm te geven ondernemingsplan onder de aandacht te kunnen brengen van zowel huurders als stake holders. Bedoeling was om iedere betrokkene te laten meedenken, input leveren voor het nieuwe beleidsplan. Dus mensen actief laten meedenken.

Als symbool hebben we gekozen voor een afbeelding van 'De Boom', die staat symbool voor groeien, verbinden, toekomst en heeft een stam als vaste basis. Het geeft een duidelijk beeld waar Leystromen voor staat én naartoe wil gaan.

De Boom moet overal zichtbaar worden de komende jaren en mensen in beweging gaan zetten. Daarvoor zijn een aantal uitingen ontworpen en uitgevoerd. op alle locaties van Leystromen is de Boom zichtbaar in het gebouw met duidelijk, hier staan we voor... en daar gaan we voor.

Klik hier voor de online versie van het ondernemingsplan
http://www.leystromen-ondernemingsplan.nl/