Provincie

Manifest

Brabant Buiten, Verbindingen Versterken!

Op 18 maart 2015 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Studio x-hoogte is gevraagd een Manifest te ontwerpen in opdracht van de Samenwerkende Partijen om een aantal onderwerpen onder de aandacht te brengen bij de Brabantse politieke partijen.

Als slogan is gekozen voor Brabant Buiten, Verbindingen Versterken om te komen tot een aantrekkelijk en economisch sterk buitengebied. Het manifest is bedoeld om een aantal specifieke onderwerpen op de kaart te zetten. Te weten:
  • Vrijetijdseconomie
  • Landbouw
  • Natuur en Landschap
  • Water
  • Energie & Klimaat

Door middel van dit Manifest, symposia, diverse lezingen en voorlichtingen is het belang van krachten bundelen en de bovenstaande thema's onder de aandacht gebracht bij degene die het beleid moeten gaan uitzetten de komende jaren in Brabant.